Til gymnastik i Tobøl

Næsten hele Kalvslund Sogn blev i Danmark, men det blev jo skilt. En del ved Hjortvad gik til den tyske side, dem blev de ved med at have samarbejde med. Tobøl Forsamlingshus, for eksempel, blev bygget i 1889. De havde altid en fra den tyske side med i bestyrelsen helt op til 1930. De kom fra den tyske side til for eksempel gymnastik i Tobøl. Det kunne de godt få lov til, når de gik uden noget. Og flere gange havde de en gymnastikleder fra den tyske side. Noget taktik har der jo nok været i det.

Det havde stor betydning, da vi mistede Sønderjylland, også i den danske del. De kunne jo ikke færdes frit, og de kunne jo ikke bare spadsere over grænsen. Og tyskerne gjorde alt for at genere dem i at forsamles. I Tobøl Forsamlingshus gik man til gymnastik og fest og foredrag. De kunne jo ikke gå til foredrag i Sdr. Hygum på dansk uden risiko for at de blev fældet på det. Og der var jo nok også noget stikkeri den gang. Jeg har indtryk af, at heroppe gjorde de meget for at hjælpe dem, hvis det kunne lade sig gøre.

Sognene i den danske del var meget åbne, men i perioder blev tyskerne meget strikse, og sproget måtte kun være tysk. Min svigerfar har gået i skole i Sdr. Hygum, og der var kun dansk i religionstimerne. Min svigerfar snakkede særdeles godt tysk, men brugte det aldrig. Ikke før han fik fjernsyn i 1960'erne, så fik han meget glæde af tysk fjernsyn. De havde det svært på den tyske side.