Herregården Estrup på auktion

Fra UdviklingVejens projekt "Den gode historie":

Herregården Estrup blev i 1830 sat til salg. Det var hårde tider for landbruget, og herregårdens fæstegårde var mellem 1794 og 1802 blevet solgt fra til fæstebønderne under godset. Dele af selve herregårdens arealer var også blevet frasolgt i den periode, og familien Lautrup, der havde ejet Estrup fra 1751, måtte sætte gården til salg i 1830.

Salget skete ved en auktion, hvor interesserede kunne give bud på, hvor meget de ville give for gården og dens skov. Momsen til Sønderskov, der var meget interesseret i at købe gården til sin søn, havde budt 10.000 rigsdaler for gården. Ingen havde mod til at byde over, så man ventede, at det blev Momsen, der overtog Estrup.

En simpel bonde

Men så lød det pludselig fra degnen Niels Hansen: "Ja, tøv no let, der kommer en mand kjørren noier o æ landvej, de' ka' væer, han holder hær åp for æ daer o så kan sej vos, hva' Estrup ska' kost'?" De fine herrer kiggede ud og så blot en almindelig jævn bondemand i en simpel rødmalet hestevogn ude på landevejen. De havde kun hånlige bemærkninger tilovers for tanken om, at den mand skulle have råd til at kunne give et seriøst bud på Estrup.

Manden i hestevognen var dog Christian Termansen fra Øster Lindet. Han havde tjent godt på handel med kreaturer og heste, men det vidste de fine herrer jo ikke.

Da Christian Termansen var vel ankommet og hørte, at der var budt 10.000 rigsdaler for Estrup, sagde han: "Ja, så kommer a jo te o leg en par hunder te". Momsen tog kampen op og lagde mere til, og sådan blev det ved, indtil Christian Termansen var nået op til 11.000 rigsdaler. Momsen blev nu træt af det og bød på én gang 11.500 rigsdaler. Termansen tog det ganske roligt og sagde 12.000. Momsen blev vred og drejede rundt og sagde, at han sandelig ikke ville byde mere. Gården blev derefter overtaget af Christian Termansen.

Estrup tilbage til Lautrup-slægten

Christian Termansen døde allerede fem år efter overtagelsen af Estrup. Degnen, Niels Hansen, havde siden auktionen arbejdet for at bringe Estrup tilbage i Lautruppernes hænder. Han gjorde en aktiv indsats for, at Christian Termansens datter, Marie, blev gift med H.H.C. Lautrup. Han var søn af den Lautrup, der havde måttet lade Estrup gå på auktion i 1830, og han havde desuden været forvalter på Estrup under Christian Termansen.

Det lykkedes; de to unge blev forelsket i hinanden og gift i 1835 med degnen Niels Hansen og den gamle Lautrup som forlover. Estrup var igen kommet på Lautrup-familiens hænder, og gården var faktisk i familiens eje til Otto Lautrup i 1926 solgte gården.

Kilder: H.K. Kristensen: Hovedgården Estrup i Malt herred
"Godsejer Chr. Johs. Petersen, Estrup Hovedgård".