Livet nord for Kongeåen i 1800- og 1900-tallet

Der har i århundreder gået et skel ved Kongeåen, først som grænse mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig, senere mellem Danmark og Preussen/Tyskland. Selv efter Genforeningen i 1920 har skellet bestået og delt Sønderjyllands og Ribe Amter og Rødding Kommune syd for Kongeåen fra Holsted, Brørup og Vejen Kommuner nord for Kongeåen. Først ved kommunesammenlægningen i 2007 blev de fire kommuner til én ny kommune, Vejen Kommune, som dækker begge sider af åen.

Derfor har historien også været forskellig på de to sider af Kongeåen. Historien syd for er præget af den tyske tid og sønderjydernes deltagelse i - eller flugt fra - Første Verdenskrig. Nord for er det i højere grad landbruget og den spirende industrialisering i stationsbyerne, der har udgjort hverdagslivet. Det betyder ikke, at den sønderjyske sag var uvæsentlig nord for Kongeåen, for det var den helt afgjort ikke. Omvendt har der naturligvis også være industrialisering og udvikling syd for Kongeåen.