Holger Engvang i samtale med Lis Mikkelsen

Holger Engvang i samtale med Lis Mikkelsen den 18. maj 2012.
Trykt i Sønderjysk Almanak 2013.

Holger Engvang er 85 år og bor i Askov. Hans kone og medhjælpende hustru på gården Stensmark Lis, døde i 2007. Han bor i et dejligt nybygget hus i et indbydende parcelhuskvarter i Vejen. Huset ligger nær centrum.

"Skal man se et problem i at få en opgave?" spørger Holger Engvang med et glimt i øjet. Og han svarer selv: "Nej det er meget bedre at se en opgave i at løse et problem!"

Holger Engvang har løst en del problemer i sit liv. Nogle af dem i forbindelse med sit mangeårige tillidshverv som hegnssynsformand og rådgiver for landets kommuner i spørgsmål om mark- og vejfred. Radio og tv har flere gange konsulteret Holger Engvang ved spørgsmål.

Holger Engvang har haft mange tillidshverv. Han har været i sognerådet og skolekommissionen, og han har været sognefoged i Malt sogn. Det fik han i 1963 13 øre for pr. indbygger i sognet, der talte omkring 1600 indbyggere.

"Jeg har min computer her! Den er bærbar," siger Holger Engvang og peger på sit hoved. "Der er mange fordele ved den. Den lukker selv af for det uvæsentlige, og de billeder, der ligger der, forvandles automatisk fra sort/hvide billeder til farvebilleder. Jeg tror, man kommer lettest gennem livet ved at være åben og positiv og ved at tage livet, som det kommer. Ingen undgår sorger i livet. Spørgsmålet er, hvordan man griber problemerne an.

Holger Engvang står på hænder
Holger står på hænder.

Jeg blev født på Stensmark, hvor vi var 4 brødre og en søster. Jeg fik en præliminæreksamen i Vejen og havde forskellige pladser i landbruget. Derefter var jeg en vinter på Vallekilde Højskole. Det var i vinteren 1946/47, hvor det var så frygtelig koldt, at der var minus 12 grader i gymnastiksalen. Temperaturen kom en anelse i vejret, når vi lavede gymnastik, og vi sluttede selvfølgelig med et koldt brusebad.

Holger Engvang står som nummer to fra højre
Holger Engvang står som nummer to fra højre.

Jeg var på Ladelund Landbrugsskole i 1949/50 og købte min fødegård i 1954. Jeg drev Stensmark sammen med min kone til 1991.

Jørgen Bukdahl, den navnkundige lærer på Askov, brugte ofte udtrykket: "Tider skifter med tider". At tiderne skifter, ser man meget tydeligt her på stedet. Engang var Kongeåen en bevogtet grænse. I dag er Rødding, der ligger syd for åen en del af Vejen Kommune. For ikke mange år siden ville det have været utænkeligt at overskride Kongeåen. I dag er det en realitet.

Jeg har været til 50 og 60 års jubilæum på den gamle landbrugsskole Ladelund. Skolen er fra 1879. Det var landbrugslæreren fra Askov Niels Pedersen, der var bestyrer på Schrøders gård, der grundlagde skolen. Den blev kernen i uddannelsen af mange danske landmænd gennem tiden. Landbrugsskolen førte meget med sig. Nogle af de grene, der er vokset på Ladelund, er Kolding og Omegns Landboforening, landbogården og Brørup Husdyrauktion.

Tider skifter med tider, og i 1952 blev Ladelund og Maltbæk Andelsmejeri lagt sammen med Brørup Andelsmejeri. I 1972 blev Mælkeriskolen nedlagt, og i 1999 blev den landbrugsskole, hvor jeg var elev for 62 år siden lukket, men stedet er heldigvis ikke øde og forladt. I Askov området har der altid været personer, som vil sætte noget i gang, og som ikke vil finde sig i, at noget går ned. Da højskolen var i fare for at lukke, kom der folk med nye planer for stedet, og da Ladelund Landbrugsskole lukkede, blev der åbnet en efterskole, der i dag er en blomstrende institution med mange elever. Nu er det en lidt yngre elevgruppe, der nyder godt af de fine omgivelser på Ladelund.

Der er sket store forandringer med Askov og med de skoler, der er tilknyttet egnen. Men tider har også skiftet med tider i samfundet i al almindelighed. Jeg har høstet roefrø med høstsegl, og jeg sammenligner med de kæmpestore mejetærskere, vi nu ser på markerne. Jeg ser nutidens unge med smartphones og mobiltelefoner, der kan en hel masse, som jeg slet ikke forstår.

Så tænker jeg på smeden, da jeg var aktiv landmand. Han måtte lægge værktøjet, vaske hænder og sætte træskoene, før han gik ind, hvis telefonen ringede, og der var kunder, der skulle bestille ham. Hans kone passede ellers telefonen, men somme tider kunne hun ikke klare opgaven uden manden. Han havde ikke en telefon lige ved hånden. Jo, der er sandelig sket en forandring.

Mange har fået deres uddannelse på Ladelund, men der er også sket meget andet der. Man taler stadigvæk om lurmærket smør som et særligt dansk kvalitetsbegreb. De færreste ved, at ideen til det nuværende logo blev opfundet af Niels Pedersens kone Karen, der foreslog at bruge de to lurer, der var blevet fundet ved Ladelund i midten af 1800-tallet.

Jeg ved, unge landmænd i dag er flittige og dygtige. Det må de nødvendigvis være, hvis de skal klare sig i dagens konkurrencesamfund. Jeg er også sikker på de arbejder hårdt, mens de er på landbrugsskole, men det gjorde vi nu også, da jeg var ung. Vi havde hver dag timer til aften, men om lørdagen kunne vi holde fri allerede kl. 16,30. Det tror jeg nu ikke, man ville byde unge mennesker i dag.

Jeg har altid dyrket meget sport. Da jeg var ung var det fodbold, håndbold og gymnastik. Engang kunne jeg stå på hænder oven på to stole. Det kan jeg desværre ikke mere, men når nogle døre lukkes, må man bruge dem, der stadig er åbne. Sådan ser jeg på det. En af de sportsgrene, jeg stadig kan dyrke, er kroket. Det er et fantastisk spil, som jeg gerne ville reklamere meget mere for. Jeg opfatter kroket som den bedste idræt for hjernen. "Spil kroket - og lev længere." Det er mit slogan.

Den første forstander på Ladelund landbrugsskole, Niels Pedersen (1879-1909) havde et valgsprog: "Det gælder at lejre sig dér, hvor man tror, fremtiden gror".

Om Holger

Holger Engvang f. 1927 på gården Stensmark ved Vejen og døde i 2016.
Var brandfoged, sognefoged, medlem af sognerådet i to perioder, formand for skoleudvalg og skolekommission, hegnssynsformand i Vejen Kommune (16 år), sekretær i bestyrelsen af Hegnsynsformænd DK 1986-94 (æresmedlem), rådgiver for landets kommuner vedr. mark- og vejfredsloven fra 1987 og frem, opmand ved voldgiftssager på Brørup Husdyrauktion i 25 år, assurandør/vurderingsformand i Almindelig Brand i 16 år indtil 1998 m.m. Solgte Stensmark i 1991- på grund af megen sygdom i familien blev jorden solgt til naboen.

Tager du livet som det falder
går du gennem tidens haller
altid i din bedste alder!
(Piet Hein)

Holger Engvangs tillidsposter

Holger Engvangs mange tillidsposter, som han bestred sammen med landbruget; han var gårdejer gennem 37 år:

Brandfoged 1956-1963
Sognefoged og lægdsmand 1963-1973
Medlem af Malt sogneråd 1962-1970
Hegnsynsformand og vurderingsformand (mark- og vejfred) 1981-1998
Sekretær i bestyrelsen for Foreningen af hensynsformænd 1986-1994
Rådgiver/konsulent for kommuner om mark- og vejfred (husdyransvar) 1987-
Opmand i "voldgiftssager" ved Brørup Husdyrauktion 1982-2007