Romantik på tværs af klasseskel

I 1800-tallet var der udtalte klasseforskelle, og det var ildeset, når der blev indgået ægteskaber på tværs heraf. Det forekom dog, at et ungt, forelsket par trodsede forældrene og fik hinanden.

Husmandssønnen og gårdmandsdatteren

Holger Engvang fortæller om sine bedsteforældre:

Min farfar, Niels Hansen, var husmandssøn og blev ansat som forkarl på Melvanggård ved Askov i 1877. Gårdmanden, Jens Ebbesen, var glad for den dygtige mand. Men han opdagede, at Niels var interesseret i hans datter, Margrethe. Det var han ikke glad ved, hun var kun omkring 17 år og eneste datter. Og Niels var jo husmandssøn. Så hun blev sendt på Skanderup Ungdomsskole ude ved Lunderskov.

Men så tog engang imellem min farfar den hurtigste hest ude i stalden og red ud og besøgte hende om aftenen. Hun kom uden for, og de fik en snak. Han red hjem, og når han kom hjem igen skulle han have skummet af hesten, så der ikke var noget at se klokken seks om morgenen.

Niels Hansen
Niels Hansen

Der var ikke noget at gøre, så de måtte jo blive gift, og det blev de så i oktober 1882. Gårdmandens datter og husmandens søn. Men det huede ikke min oldefar, Jens Ebbesen. Min far, Jens Hansen, blev født i 1883, og året efter blev gården overdraget til Niels Hansen. Jens Ebbesen døde i 1887 og de sidste år boede han i et hus, der blev bygget i haven.

(Elisabeth) Margrethe Hansen, født Ebbesen
(Elisabeth) Margrethe Hansen, født Ebbesen

Gårdmandssønnen og herremandens datter

Men det var ikke det eneste kærlighedsforhold på tværs af klasseskel, som familien på Melvanggård var involveret i. I 1881 købte Jens Ebbesen fra Melvanggård Sønderskov Mølle på vegne af sønnen Ebbe Ebbesen.

Gårdmandssønnen Ebbe forelskede sig i herremandsdatteren Maren fra Sønderskov. Det ville herremanden, Jens Momsen, ikke finde sig i. Han havde i øvrigt selv giftet sig under sin stand, efter han gjorde en mejerske gravid. Han sendte Maren udenlands på dannelsesrejse og fik på sit dødsleje sin hustru til at love, at hun ikke ville lade Maren og Ebbe gifte sig. De giftede sig dog alligevel uden moderens tilladelse i 1890.

Læs mere om familien Ebbesen på Sønderskov Mølle i bogen: Peter Christensen m.fl. (red). 2006. Folding Sogn i fortid og nutid, som kan lånes på www.vejenbibliotek.dk.