Digt om Holsteds jurister

Poul Andersen i Gjettrup (1838-1911) skrev en del artikler til de lokale aviser. Om herredsfogederne i Holsted skrev han på et tidspunkt et digt:

En juridisk oversigt

Den første foged, som til Holsted kom
Var mild og venlig, men der taltes om,
At han var alt for hensynsfuld mod tyve
Så det blev praksis at stjæle og at lyve.
Ved hans bortgang føltes dog et savn
Jacob Peter Mynster var hans fulde navn.

Petersen, han kom derefter, med det bistre blik;
Han fik snart på tyvene sat skik.
I Folding Sogn, der arresteredes for fode,
At stjæle det gik næsten helt af mode.
Embedsiveren dog sløvedes omsider
Sådan kan det hænde sommetider.

Efter ham kom Petri, han tog kraftigt fat.
Hundene måtte pænt både dag og nat
Føres i en strikke eller holdes inde.
For cyklister var da fred at finde;
Men af cykler så man dengang ingen
Det var hundesygen, der var tingen.

I Petris tid den store retssag førtes
Som viden om i landet hørtes
Da sagen gik til doms i København
Hvor alle kendte Petris navn.
Da denne store sag var næsten endt
Blev herredsfogeden til en anden egn bortsendt.

Den næste herredsfoged hedde Friis
Han var human, man satte på ham pris.
Hn ville skifte ret og skel så godt han kunne
Der var ingen ekstra vrøvl med tyve eller hunde.
Han fik sin afsked og sin titel med
Da han til København fra Holsted drog af sted.

Nu skal man se hvad ret man får på denne egn
Vi står jo nu i Frostens tegn.

Kilde: Aastrup Sognearkiv