Den tyske kommandant i Vejen

Fra december 1944 til maj 1945 var løjtnant Eberhard Steim bykommandant i Vejen. Han var en ung arkitektstuderende fra Stuttgart og havde været soldat i Afrika og Rusland, som han vendte såret hjem fra.

Kommandanten boede på Hansens Hotel og soldaterne på Bakkely Skole og en ældre skolebygning i bymidten.

Løjtnant Steim stod i spidsen for et kompagni, der skulle bevogte jernbanelinjen Lunderskov-Holsted. Det var et nydannet uddannelseskompagni, der skulle uddanne de menige soldater.

Mange af soldaterne havde været i Frankrig, Rusland og Afrika og havde mavebesvær. De var samlet i et mavekompagni og fik skånekost. Tiden i Danmark var behagelig for de tyske soldater, og Steim havde en human ledelsesstil. Han forsøgte at undgå konflikter med de lokale. Selvom der skete sabotage, kom ingen til skade før april 1945, hvor udefra kommende tyskere skød to sabotører og sårede en tredje.

Løjtnant Steim til venstre sammen med en tysk soldat
Løjtnant Steim til venstre sammen med en tysk soldat

Ville ikke beslaglægge privatboliger

I marts 1945 kom der flygtninge fra Østpreussen; til Vejen og Brørup kom der omkring 1.300 flygtninge. Steim ønskede for sine soldaters skyld at have et godt forhold til de lokale, og han ville ikke beslaglægge privatboliger. Han blev kritiseret for sin stejlhed af sine foresatte men ville ikke give sig.

Askov Højskole blev indrettet som feltlazaret. Der var lige blevet indrettet et bibliotek, som man var meget stolt af. Steim undlod at beslaglægge det, og man fandt andre lokaler rundt om.

Tog hensyn til danskerne

Da de to sabotører blev skudt i april 1945, ønskede danskerne at begrave dem. Gestapo afslog at udlevere ligene, men Steim aftalte dog i hemmelighed med præsten i Askov, at de skulle begraves i Grønvang Skov. Sådan blev det.

Det lykkedes ham at forhale et indbrud på kommunekontoret, der skulle skaffe kort med mere til brug i en razzia, så krigen endte før, det blev ført ud i livet.

Ved krigens afslutning blev Steim taget til fange af englænderne, hvor han gennemgik sult og endeløse forhør. Han kom tilbage til Stuttgart i august 1945; en by i ruiner. I 1948 besøgte han igen Askov. Han var indbudt af det danske undervisningsministerium til et kursus om overgivelsen i Danmark maj 1945. Det var det første af flere besøg til Vejen-området.

Kilder:
Karl Mortensen, vicekriminalkommissær. 1991. Askov-sagen. Mappe udlånt af Vejen Lokalhistoriske Arkiv.

Thomas Broch. "Eberhard Steim - Keine Auszeit für Anstand". Artikel på Diözese Rottenburg-Stuttgarts hjemmeside, som dog ikke længere er tilgængelig. En kort omtale fra 2009 af Eberhard Steims tid i Danmark ligger her.