Rødding Højskole: Verdens første

Kombinationen af dannelse og uddannelse var for Grundtvig forudsætningen for at skabe engagerede og ansvarsbevidste borgere til at tage del i det danske demokrati. Højskolen skal styrke fællesskabsfølelsen og forståelsen for, at et demokrati kun kan udfoldes i et samfund, hvor vi er til fælles bedste, og ikke i et hver-for-sig-fund, hvor enhver blot sørger for sit.

Rødding Højskole

Blandt forstanderne i pionertiden var den senere folketingsmand Sofus Høgsbro og fra 1862 Ludvig Schrøder - en af højskolebevægelsens mest betydningsfulde skikkelser. Efter nederlaget i 1864 kom højskolen i vanskeligheder. Preusserne var bange for, at højskolen med sit nationale engagement ville opildne til modstand, og de ville derfor kun acceptere en skole med piger, "thi de gør ingen skade", som begrundelsen lød.

Det ville Ludvig Schrøder ikke acceptere, så han tog 15 kilometer mod nord over Kongeåen til Askov. Her fortsatte han Rødding Højskole i Askov - nu under navn af Flors Højskole - som senere blev til Askov Højskole. I Rødding drev Cornelius Appel på trods af politisk modvind en pigehøjskole i Rødding fra 1865 - 1885. Efter Genforeningen i 1920 blev skolen åbnet på ny, og den har siden konsolideret sin stilling, navnlig med Hans Lund som forstander 1926-52.

Fra lukningstruet til modernisering

Rødding Højskole var i begyndelsen af 00'erne i store vanskeligheder og tæt på at lukke. Men med en enestående indsats fra lokalsamfund og bagland blev skolen reddet. Rødding Højskole er i dag med Anja og Mads Rykind-Eriksen som forstanderpar igen en veldreven højskole med stor søgning på såvel lange som korte kurser.

Skolen er i gang med en gennemgribende renovering af den store bygningsmasse. I 2013 indviedes ombygningen af skolens lade fra 1914 og kostald fra 1954 med kornsiloer og høloft til et enestående undervisningsmiljø med auditorium, mødeøer, gangbro og topmoderne lokaler til skolens hovedfag: Design & Innovation, Musik - Hands On!, Journalistik & Mellemøsten, Litteratur & Horisont samt Politisk perspektiv & USA.

I 2016 blev Højskoleengen foran skolen skabt som et samlingssted for byen og oplandet. Næste etape er renovering af værelsesfløj og hovedbygning.

Elever på Rødding Højskole

Udsagn fra tidligere elever

I 2019 fylder Rødding Højskole 175 år. Det er unikt i Danmark, at en skole har eksisteret i så lang tid som Rødding Højskole. Udtalelser fra elever gennem de seneste syv årtier giver lidt af forklaringen på, hvorfor Rødding Højskole har været så levedygtig:

"Ude på landet var det som om, man ikke var rigtigt dannet, hvis man ikke havde været på højskole. Min far var meget, meget dansksindet, og han holdt på, at vi skulle på danskhedens højskole, og det var Rødding. Det var den herligste tid i mit liv. Jeg har siden båret på en taknemlighed til skolen." Rosa Schmidt, elev sommerholdet 1944.

"Vi vestjyder er jo ikke dybsindige af natur, men vi kom bestemt ud på den anden side med et større perspektiv på livet." Thomas Knudsen, elev vinterholdet 1953-54.

"Det var sølle fire måneder, vi var sammen, og alligevel skriver vi meget sammen her 40 år efter. De folk, jeg har kendt i 20 år, da jeg var barn og ung, kender jeg ikke i dag. Men dem fra Rødding, dem har jeg meget kontakt med. Det viser måske noget om, hvad der foregår på sådan en skole." Børge Jensen, elev sommerholdet 1971.

Udtalelserne stammer fra bogen "Fra ploven. Portrætter af tidligere elever på Rødding Højskole 1931-2012".

Forfatter: Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole.
Rødding Højskoles hjemmeside